Категория: Блог

Начало / Блог
Промяната на име – необходими предпоставки
Публикация

Промяната на име – необходими предпоставки

Според чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, промяна на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е „осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това“. Името представлява постоянно словесно обозначение на физическото лице, което служи...

определяне Местоживеенето на детето
Публикация

определяне Местоживеенето на детето

При разрешаването на спора относно упражняването на родителските права, съдът изхожда от наличието на обективни гаранции за защита правата и интересите на детето в перспектива. Основен критерий за решението при кого от двамата да живее детето и произтичащите от това фактически последици, свързани с текущото осъществяване на родителските функции – материални грижи, възпитание, внимание, надзор,...

Когато отглеждащият родител пречи на личните контакти на детето с другия родител
Публикация

Когато отглеждащият родител пречи на личните контакти на детето с другия родител

Често предмет на спор между родителите е неизпълнението на вече определен режим на лични контакти между детето и родителя, с когото то не живее. В редица случаи това неизпълнение е следствие от поведението на отглеждащия родител. В тези случаи, освен възможностите за водене на изпълнително дело и жалба до прокуратурата за неизпълнение на съдебно решение,...

Лишаването от родителски права в практиката на ЕСПЧ по делото „ляпин срещу русия“ – нова статия от адв. Русинова
Публикация

Лишаването от родителски права в практиката на ЕСПЧ по делото „ляпин срещу русия“ – нова статия от адв. Русинова

Статията на адв. Русинова, публикувана в блога за правни коментари на юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека Strasbourg observers можете да видите тук. В следващите дни ще бъде публикуван и превод на български език.

промяна на мерките относно упражняване на родителските права
Публикация

промяна на мерките относно упражняване на родителските права

Кога е налице „промяна в обстоятелствата“, при която следва да се променят мерките относно упражняване на родителските права спрямо ненавършили пълнолетие деца съгласно разпоредбата на чл.59 ал.9 от Семейния кодекс? На първо място, мерките относно упражняването на родителските права и личните отношения между децата и родителите се вземат при отчитането на всички интереси, но приоритет...

родителското отчуждение – какви мерки следва да предприеме съдът?
Публикация

родителското отчуждение – какви мерки следва да предприеме съдът?

Когато в производство по чл. 59, ал. 9 от СК се установи изменение на обстоятелствата, изразяващо се в развил се у детето синдром на родителско отчуждение спрямо родителя, комуто не е предоставено упражняването на родителските права, следва ли преценката на съда относно ефективността на действащия режим на лични контакти между детето и този родител, да...

Международното отвличане на деца и производствата по Хагската конвенция по време на COVID-19 пандемия
Публикация

Международното отвличане на деца и производствата по Хагската конвенция по време на COVID-19 пандемия

Статията на български език можете да прочетете и публикувана в Lex.bg – тук. ***************************** В момента продължава да се отчита увеличение на смъртните случаи в следствие от COVID-19 в страните от ЕС/ЕИП и Обединеното кралство. В допълнение, през последните седмици европейската система за мониторинг показва увеличение над очакваното ниво в Белгия, Франция, Италия, Малта, Испания,...

Международно отвличане на деца по време на covid-19 епидемия – статия на адв. Русинова за „conflict of laws – views and news in private international law“
Публикация

Международно отвличане на деца по време на covid-19 епидемия – статия на адв. Русинова за „conflict of laws – views and news in private international law“

Статията на адв. Русинова, публикувана в Блога за международно частно право Conflict of laws можете да видите тук. Превод на български език можете да видите тук. Child abduction in times of corona April 16, 2020 By Nadia Rusinova Currently large increases in COVID-19 cases and deaths continue to be reported from the EU/EEA countries and...

Привременни мерки по отношение на дете
Публикация

Привременни мерки по отношение на дете

Целта на постановяването на привременните мерки във висящ брачен процес (чл. 323 от ГПК) и във висящи производства по спор между родители относно упражняването на родителски права и за ограничаване и за лишаване от родителски права (чл. 127, ал. 3 от СК и чл. 133, ал. 3 от СК) е да се осигури защита на...

Потърсете защита сега – Случаите на домашно насилие по цял свят се увеличават заради свързаната с covid-19 социална изолация
Публикация

Потърсете защита сега – Случаите на домашно насилие по цял свят се увеличават заради свързаната с covid-19 социална изолация

Изчислено е, че около половината от населението на света сега живее под някаква форма на блокиране поради пандемията COVID-19. И докато нечий дом може да е най-сигурното място, това не е така за всички. По целия свят жените и децата, които страдат от домашно насилие, нямат възможност да избягат от насилниците си по време на...