Сексуален тормоз

Сексуален тормоз

Сексуален тормоз е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, обидна ...

Повече
Права на човека

Права на човека

Наши клиенти са както български граждани от цялата страна, така и чужденци,сключили брак с български гражданин или обвързани по друг начин с българското законодателство.

Повече

Онлайн консултация

За да получите правна консултация онлайн, е необходимо да опишете правния си проблем, чрез формата за запитване. Всеки клиент има право на една безплатна консултация.

Повече
Gender equality 2

Корпоративни правни услуги

Какво е език, чувствителен по отношение на пола (gender-sensitive language)? Езикът, чувствителен по отношение на пола, влияе на нагласите, поведението и възприятията.

Повече
Адвокат Рени Рашева

Pro bono правни услуги за жени, диагностицирани с рак на гърдата

Наши клиенти са както български граждани от цялата страна, така и чужденци,сключили брак с български гражданин или обвързани по друг начин с българското законодателство.

Повече
Медиация

Медиация

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да ...

Повече
ЛГБТИ права

ЛГБТИ права

В много държави-членки на ЕС лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (LGBTI) хора рискуват ежедневно да бъдат дискриминирани и тормозени.

Повече
Домашно насилие

Домашно насилие

Всяка четвърта жена у нас е жертва на домашно насилие, а всеки трети човек е ставал свидетел или познава някой, пострадал от насилие в дома си, сочи статистиката у нас.

Повече
Семейно право

Семейно право

Наши клиенти са както български граждани от цялата страна, така и чужденци,сключили брак с български гражданин или обвързани по друг начин с българското законодателство.

Повече
Психологическа подкрепа

Психологическа подкрепа

Психологическите консултации в много от случаите са решаващи по отношение възприятието на жертвата към преживяното. Ние работим с екип от квалифицирани психолози ...

Повече
Дискриминация

Дискриминация

Нашата кантора е специализирана в проблемите на дискриминацията. Тук ще дадем основна информация, въз онова на която да можете да прецените налице ли е дискриминация или не.

Повече