Права на човека

Ние имаме богат опит в тази сфера на правото и познаваме отлично българското и европейското законодателство. Наши клиенти са както български граждани от цялата страна, така и чужденци,сключили брак с български гражданин или обвързани по друг начин с българското законодателство.