Онлайн правни услуги

Извършвате Вашето банкиране онлайн, според Вашия график. Плащате сметките си онлайн, по Ваше желание. Резервирате самолетния билет, хотела и автомобилите под наем онлайн. Защо връзката с адвоката Ви трябва да зависи от работното му време и местоположението на кантората му?

Времената се променят. Вече получаваме новини за секунди, а не дни. Нашите основни средства за комуникация са телевизията, безжичните телефони, текстовите съобщения, електронната поща и социалните мрежи.

Виртуалните адвокатски услуги са вече факт. Разбира се, има въпроси и правни проблеми, които не могат да бъдат обсъждани и решавани онлайн. Но има и такива, които могат и всъщност онлайн комуникацията представлява удобен начин за тяхното решаване. Предимствата са значителни, като едно от тях е по-ниските хонорари поради по-ниските разходи, както и спестяването на време за клиента поради удобството на съвременните технологии. Това е идеалното решение за клиенти с местоживеене в чужбина или в малките населени места в България, като по този начин получават качествени правни услуги, без да се налага да пътуват и при заплащане на по-нисък хонорар за тяхното извършване.

Как работи ВИРТУАЛНАТА КАНТОРА? Принципът е следният:
· В удобно за Вас време изпращате запитване относно нужните Ви документи или необходимата Ви правна услуга
· При необходимост се провежда разговор или видео разговор за уточняване на обстоятелствата и изясняване на проблема /по телефон, Skype, Viber, или друг предпочитан от клиента начин/
· Получавате пълна информация относно правната услуга – възможности, хонорар, време за изготвяне на документите, държавни такси, и т.н.
· Възможност за изготвяне на конкретни документи като пълномощни, договори, регистрация на фирми, завещания и др.
· Получаване на изготвените документи онлайн, а при заявена правна услуга под формата на процесуално представителство в съдебно производство – получаване на електронно съобщение за всяко извършено процесуално действие в хода на производството и пълна информация за развитието му.
· Заплащането за онлайн услугите се извършва по банков път при сключването на договор за правна помощ.