Категория: Блог

Начало / Блог
промяна на мерките относно упражняване на родителските права
Публикация

промяна на мерките относно упражняване на родителските права

Кога е налице „промяна в обстоятелствата“, при която следва да се променят мерките относно упражняване на родителските права спрямо ненавършили пълнолетие деца съгласно разпоредбата на чл.59 ал.9 от Семейния кодекс? На първо място, мерките относно упражняването на родителските права и личните отношения между децата и родителите се вземат при отчитането на всички интереси, но приоритет...

родителското отчуждение – какви мерки следва да предприеме съдът?
Публикация

родителското отчуждение – какви мерки следва да предприеме съдът?

Когато в производство по чл. 59, ал. 9 от СК се установи изменение на обстоятелствата, изразяващо се в развил се у детето синдром на родителско отчуждение спрямо родителя, комуто не е предоставено упражняването на родителските права, следва ли преценката на съда относно ефективността на действащия режим на лични контакти между детето и този родител, да...

Международното отвличане на деца и производствата по Хагската конвенция по време на COVID-19 пандемия
Публикация

Международното отвличане на деца и производствата по Хагската конвенция по време на COVID-19 пандемия

Статията на български език можете да прочетете и публикувана в Lex.bg – тук. ***************************** В момента продължава да се отчита увеличение на смъртните случаи в следствие от COVID-19 в страните от ЕС/ЕИП и Обединеното кралство. В допълнение, през последните седмици европейската система за мониторинг показва увеличение над очакваното ниво в Белгия, Франция, Италия, Малта, Испания,...

Международно отвличане на деца по време на covid-19 епидемия – статия на адв. Русинова за „conflict of laws – views and news in private international law“
Публикация

Международно отвличане на деца по време на covid-19 епидемия – статия на адв. Русинова за „conflict of laws – views and news in private international law“

Статията на адв. Русинова, публикувана в Блога за международно частно право Conflict of laws можете да видите тук. Превод на български език можете да видите тук. Child abduction in times of corona April 16, 2020 By Nadia Rusinova Currently large increases in COVID-19 cases and deaths continue to be reported from the EU/EEA countries and...

Привременни мерки по отношение на дете
Публикация

Привременни мерки по отношение на дете

Целта на постановяването на привременните мерки във висящ брачен процес (чл. 323 от ГПК) и във висящи производства по спор между родители относно упражняването на родителски права и за ограничаване и за лишаване от родителски права (чл. 127, ал. 3 от СК и чл. 133, ал. 3 от СК) е да се осигури защита на...

Потърсете защита сега – Случаите на домашно насилие по цял свят се увеличават заради свързаната с covid-19 социална изолация
Публикация

Потърсете защита сега – Случаите на домашно насилие по цял свят се увеличават заради свързаната с covid-19 социална изолация

Изчислено е, че около половината от населението на света сега живее под някаква форма на блокиране поради пандемията COVID-19. И докато нечий дом може да е най-сигурното място, това не е така за всички. По целия свят жените и децата, които страдат от домашно насилие, нямат възможност да избягат от насилниците си по време на...

„Времевият фактор в производства, свързани с международното отвличане на деца“ – статия на адв. Русинова
Публикация

„Времевият фактор в производства, свързани с международното отвличане на деца“ – статия на адв. Русинова

Статията на адв. Русинова, публикувана в блога за правни коментари на юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека Strasbourg observers можете да видите тук. В следващите дни ще бъде публикуван и превод на български език. An inch of time is an inch of gold – the time factor in child abduction related proceedings: Balbino...

Лишаване от родителски права
Публикация

Лишаване от родителски права

Лишаване от родителски права означава цялостно отнемане на родителските правомощия и носи характеристиките на най-радикалната мярка за защита на детето в отношенията му с родителя. Тя се налага при особено тежки случаи, когато опасността за детето е особено интензивна, затова винаги се постановява съдебно. Трайното неполагане на грижи за детето и липсата на финансов или...

Актуализация на семейното законодателство на Обединеното кралство от януари 2021 г.
Публикация

Актуализация на семейното законодателство на Обединеното кралство от януари 2021 г.

Обединеното кралство няма да бъде страна по регламентите на ЕС регулиращи семейно-правните отношения след декември 2020 г. Следователно, Брюксел IIbis и Регламентът по отношение на издръжката няма да се прилагат повече. Те ще бъдат заместени от националното законодателство на Обединеното кралство или от международни актове като Хагските конвенции. Няма промяна до края на декември 2020...

Ограничаване на родителските права – предпоставки и интерес на детето
Публикация

Ограничаване на родителските права – предпоставки и интерес на детето

Правната възможност за ограничаване на родителските права чрез съдебно решение е мярка за закрила на детето, която се извежда от чл. 14 от Конституцията на РБ и чл. 3 от Конвенцията за правата на детето и която е предвидена в чл.131 от Семейния кодекс. Съгласно вътрешното право на Република България дете е всяко физическо лице...