Контакти

Кантората ни е специализирана в областта на семейното право, защитата от домашно насилие, права на жените и на човека, както и по отношение на всички правни проблеми, свързани с тези области на правото.

Адвокатска кантора Русинова

Адрес
ул.Граф Игнатиев 41А ет.2 ап.7
гр. София 1000,
България
Телефон
+359 885 224505
Email
nadiarusinova@yahoo.com