За нас

Аз – Надя Русинова, съм специализиран адвокат, член на Софийската адвокатска колегия, с богат опит и познание в областта на семейното право с международен елемент, женските и човешки права, домашно насилие, защита от дискриминация и сексуален тормоз, ЛГБТ права и промяна на пол по административен ред.

От 2020 г. съм независим експерт-консултант към Съвета на Европа по проект, свързан с борбата срещу насилието върху деца и правата на детето /рамков договор № CC.BH8704.2020.05/, проект за защита от дискриминация и предприемане на действия за социалното включване на роми /рамков договор № CC.DGII.82.2021/, и по проект „Barnahus“ Словения за обучение на юристи относно насилието над деца, включително сексуална експлоатация.

Наред с адвокатската ми практика съм лектор по Европейско и международно частно право в Университета в гр. Хага, Нидерландия, като разработвам и преподавам специализирани курсове по Европейско и международно семейно право, права на човека, права на детето и международно трудово право. Аз съм сертифициран университетски преподавател и съм преминала международно признато обучение за образователно-дидактическа компетентност и изпитна квалификация. За университета: The Hague University, International and European Law Department 

Имам удоволствието да бъда и редовен лектор в Академията за европейско право Academy for European law – ERA, където провеждам обучения за адвокати, съдии, прокурори и представители на други професии по Европейско семейно право. Преподавам и в ежегодното лятно училище по Европейско семейно право на Академията. Сред темите на моите лекции са „Международно отвличане на деца – нова съдебна практика на Европейския съд по правата на човека“, „Семейно право и права на човека“, „Репродуктивни права и сурогация“.

Аз съм и сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на РБ /профилът ми можете да видите тук/, както и в регистъра на Международния институт по медиация, с интерес в областта на семейната медиация, включително при случаи с международен елемент.

Работните ми езици са английски, руски и холандски.

Предлаганите от мен услуги включват:

• Онлайн консултации в рамките на 24 часа;
• Персонални консултации;
• Изготвяне и вписване на брачни договори;
• Устни и писмени становища по семейноправни казуси – включително комплексни случаи с международен елемент;
• Изготвяне на документи и внасяне в съда;
• Процесуално представителство;
• Взаимодействие и контакт с други държавни органи и неправителствени организации;
• Съдействие при изпълнение на постановените съдебни актове.

 

Аз и моите колеги – работещи на екипен принцип висококвалифицирани адвокати, сме в състояние да гарантираме качествено разрешаване на всеки правен проблем, стоящ пред клиента. С оглед повишаване нивото на работа привличаме експерти от други области на знанието с цел да осигурим един завършен правен продукт.

  • Нашата репутация се дължи на многогодишен опит, съчетан със съвременно мислене и персонално отношение към всеки клиент.
  • Ние познаваме отлично европейското право и законодателство в областта на семейното право, правата на човека, домашното насилие.
  • Предлагаме и корпоративни правни услуги, както и провеждане на вътрешнофирмено обучение на актуални теми – антидискриминация и сексуален тормоз на работното място, с оглед защита правата на работодателя и служителите.

 

ПОВЕЧЕ ЗА АДВ. НАДЯ РУСИНОВА

Предоставям консултации и процесуално представителство по дела за развод, защита интересите на детето, родителски права и право на лични контакти, домашно насилие, бащинство и установяване на биологичен произход, припознаване на дете, осиновяване, промяна на името и всички свързани с тези правни въпроси допълнителни производства.

В качеството ми на експерт по правата на детето провеждам редовно международни обучения на магистрати /съдии и прокурори/,  в областта на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. За периода 2020 – 2022 г. провеждам серия обучения на магистрати в гр. Букурещ, Румъния, на тема „Права на детето в съдебни и административни производства – практика на ЕСПЧ“. Повече за този проект може да видите тук.

В Академията за европейско право ERA провеждам обучения за адвокати, съдии, прокурори и представители на академията по Европейско семейно право. Сред темите на моите лекции са „Международно отвличане на деца – нова съдебна практика на Европейския съд по правата на човека“, „Семейно право и права на човека“ и „Репродуктивни права и сурогация“.

Професионален успех за мен са и лекциите, които провеждам от 2012 г.  в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – Висш адвокатски съвет, в областта на семейното право с международен елемент, като съм провела значителен брой обучения.

Сред основните теми са прилагането на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета на Европа от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, както и на Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. относно гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

Лекциите ми включват правните аспекти на семейноправни спорове с международен елемент, прилагане и насърчаване на международното сътрудничество в областта на трансграничните дела, международните стандарти и съдебната практика на правораздавателните органи на ЕС, Съвета на Европа и ООН.

Образование
Магистър по право, специализация Правораздаване, Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, випуск 2002.