За нас

Аз – Надя Русинова, съм специализиран адвокат, член на Софийската адвокатска колегия, с богат опит и познание в областта на семейното право с международен елемент, женските и човешки права, домашно насилие, защита от дискриминация и сексуален тормоз, ЛГБТ права и промяна на пол по административен ред.

Наред с адвокатската ми практика съм лектор по Европейско и международно частно право в Университета в гр. Хага, Нидерландия, като разработвам и преподавам специализирани курсове по Европейско и международно семейно право, права на човека, права на детето и международно трудово право.

The Hague University, International and European Law Department 

Работните ми езици са английски, руски и холандски.


 

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ?

Кантората е специализирана в областта на семейното право, защитата от домашно насилие, човешки права, както и по отношение на всички правни проблеми, свързани с тези области на правото.

• Нашата репутация се дължи на многогодишен опит, съчетан със съвременно мислене и персонално отношение към всеки клиент.
• Аз и моите колеги – работещи на екипен принцип висококвалифицирани адвокати, сме в състояние да гарантираме качествено разрешаване на всеки правен проблем, стоящ пред клиента. С оглед повишаване нивото на работа привличаме експерти от други области на знанието с цел да осигурим един завършен правен продукт.
• Ние познаваме отлично европейското право и законодателство в областта на семейното право, правата на човека, домашното насилие.

Предлагаме и корпоративни правни услуги, както и провеждане на вътрешнофирмено обучение на актуални теми – антидискриминация и сексуален тормоз на работното място, с оглед защита правата на работодателя и служителите.

 

ЗА АДВ.  НАДЯ РУСИНОВА

Предоставям консултации и процесуално представителство по дела за развод, защита интересите на детето, родителски права и право на лични контакти, домашно насилие, бащинство и установяване на биологичен произход, припознаване на дете, осиновяване, промяна на името и всички свързани с тези правни въпроси допълнителни производства.

В качеството ми на експерт по правата на детето провеждам редовно международни обучения на магистрати /съдии и прокурори/,  в областта на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. За периода 2020 – 2022 г. провеждам серия обучения на магистрати в гр. Букурещ, Румъния, на тема „Права на детето в съдебни и административни производства – практика на ЕСПЧ“. Повече за този проект може да видите тук.

Имам удоволствието да бъда и редовен лектор в Академията за европейско право ERA, където провеждам обучения за адвокати, съдии, прокурори и представители на академията по Европейско семейно право. Сред темите на моите лекции са „Международно отвличане на деца – нова съдебна практика на Европейския съд по правата на човека“, „Семейно право и права на човека“ и „Репродуктивни права и сурогация“.

Професионален успех за мен са и лекциите, които провеждам от 2012 г.  в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – Висш адвокатски съвет, в областта на семейното право с международен елемент, като съм провела значителен брой обучения.

Сред основните теми са прилагането на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета на Европа от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, както и на Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. относно гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

Лекциите ми включват правните аспекти на семейноправни спорове с международен елемент, прилагане и насърчаване на международното сътрудничество в областта на трансграничните дела, международните стандарти и съдебната практика на правораздавателните органи на ЕС, Съвета на Европа и ООН.

Образование
Магистър по право, специализация Правораздаване, Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, випуск 2002.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.