За мен

Аз – адв. Надя Русинова, съм  член на Софийската адвокатска колегия, с богат опит и познание в областта на семейното право с международен елемент, женските и човешки права, домашно насилие, защита от дискриминация и сексуален тормоз, ЛГБТ права и промяна на пол по административен ред.

От 2020 г. съм независим експерт-консултант към Съвета на Европа по множество проекти. Последната ми публикация за Съвета на Европа е обширен специализиран „Доклад с препоръки за подобряване на бракоразводния процес в Турция с оглед предотвратяване на вторични травми за страните и децата“ в рамките на съвместния проект на Съвета на Европа и Европейската комисия „Подобряване на ефективността на семейните съдилища и защита на правата на членовете на семейството”. Същевременно, работя като експерт по проекти свързани с борбата срещу насилието върху деца и правата на детето, проект за защита от дискриминация и предприемане на действия за социалното включване на роми , и по проект „Barnahus“ Словения за обучение на юристи относно насилието над деца, включително сексуална експлоатация.

Имам удоволствието да бъда и редовен лектор в Академията за европейско право Academy for European law – ERA, Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), Европейския институт по публична администрация (EIPA) и други международни институции, където провеждам обучения за адвокати, съдии, прокурори и представители на други професии по Европейско  и международно семейно право. Преподавам и в ежегодното лятно училище по Европейско семейно право на Академията. Сред темите на моите лекции са „Международно отвличане на деца – нова съдебна практика на Европейския съд по правата на човека“, „Семейно право и права на човека“, „Репродуктивни права и сурогация“, „Новият Регламент Брюксел IIb за родителска отговорност“, „Международна посъдност при спорове за развод и родителски права“, и т.н.

От 2021 г. съм избрана за експерт за България в работната група на Европейската Комисия по изготвянето на „Регламент за признаване на родителството между държавите-членки на ЕС“. Целта на тази инициатива е да се гарантира, че родителството, установено в една държава от ЕС, е признато в целия Съюз, така че децата да запазят правата си в трансгранични ситуации, по-специално когато семействата им пътуват или се преместват в рамките на ЕС.

Аз съм и сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на РБ /профилът ми можете да видите тук/, както и в регистъра на Международния институт по медиация, с интерес в областта на семейната медиация, включително при случаи с международен елемент.

Работните ми езици са английски, руски и холандски.

Предоставям консултации: развод, защита интересите на детето, родителски права и право на лични контакти, домашно насилие, бащинство и установяване на биологичен произход, припознаване на дете, осиновяване, промяна на името и т.н.

Образование
Магистър по право, специализация Правораздаване, Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, випуск 2002.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.