За нас

Аз – Надя Русинова, съм специализиран адвокат, член на Софийската адвокатска колегия, с богат опит и познание в областта на семейното право с международен елемент, женските и човешки права, домашно насилие, защита от дискриминация и сексуален тормоз, ЛГБТ права и промяна на пол по административен ред.

Наред с адвокатската ми практика съм лектор по Европейско и международно частно право в Университета в гр. Хага, Нидерландия, като разработвам и преподавам специализирани курсове по Европейско и международно семейно право, права на човека, права на детето и международно трудово право.

The Hague University of Applied Sciences, International and European Law Department www.thehagueuniversity.com

Работните ми езици са английски, руски и холандски.


• Кантората е специализирана в областта на семейното право, защитата от домашно насилие, човешки права, както и по отношение на всички правни проблеми, свързани с тези области на правото.
• Нашата репутация се дължи на многогодишен опит, съчетан със съвременно мислене и персонално отношение към всеки клиент.
• Аз и моите колеги – работещи на екипен принцип висококвалифицирани адвокати, сме в състояние да гарантираме качествено разрешаване на всеки правен проблем, стоящ пред клиента. С оглед повишаване нивото на работа привличаме експерти от други области на знанието с цел да осигурим един завършен правен продукт.
• Ние познаваме отлично европейското право и законодателство в областта на семейното право, правата на човека, домашното насилие.

Предлагаме и провеждане на вътрешнофирмено обучение на актуални теми – антидискриминация и сексуален тормоз на работното място, с оглед защита правата на работодателя и служителите.

The Hague UniversityАДВОКАТ НАДЯ РУСИНОВА

След завършване на висшето си юридическо образование през 2002 г. в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност Право, положени задължителни квалификационни изпити за юридическа правоспособност и вписване в Софийска адвокатска колегия през м.август 2003 г., започнах самостоятелна адвокатска практика.

Предоставям консултации и процесуално представителство по дела за развод, защита интересите на детето, родителски права и право на лични контакти, домашно насилие, бащинство и установяване на биологичен произход, припознаване на дете, осиновяване, промяна на името и всички свързани с тези правни въпроси допълнителни производства.

The Hague University 2Професионален успех е за мен да бъда лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – Висш адвокатски съвет, в областта на семейното право с международен елемент, като съм провела значителен брой обучения.

Сред основните теми са прилагането на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета на Европа от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, както и на Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. относно гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

Лекциите ми включват правните аспекти на семейноправни спорове с международен елемент, прилагане и насърчаване на международното сътрудничество в областта на трансграничните дела, международните стандарти и съдебната практика на съответните органи на ЕС.

За да поддържам високото качество на услугите, които предлагам, и за да повишавам квалификацията си като адвокат и лектор, редовно посещавам различни семинари, обучения и конференции. Носител съм на сертификати за проведени обучения и семинари на тази тема от Брюксел /Белгия/, Триер /Германия/, Страсбург /Франция/ и много други.

The Hague University LogoПрез периода декември 2010 г. – август 2016 г. работих в Комисията за защита на потребителите, като практиката ми там се състоеше основно в административно-правната област при отлично познаване на потребителското законодателство.

 

Образование
Магистър по право, специализация Правораздаване, Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, випуск 2002