Категория: <span>Имущество</span>

Начало / Имущество
Брачен договор – правен ефект и характеристики
Публикация

Брачен договор – правен ефект и характеристики

За първи път през 2009 г. с приемането на новия Семеен кодекс законодателната уредба включи възможността съпрузите или бъдещите съпрузи да уредят доброволно режима на придобиване на имущество по време на брака. Брачният договор е договор с ограничен обхват и следва да се приема като съглашение между две лица – встъпващите в брак, или съпрузите...

Лична собственост ли е имот, закупен от единия съпруг по време на брака със средства от кредит?
Публикация

Лична собственост ли е имот, закупен от единия съпруг по време на брака със средства от кредит?

Принципно, при общия режим на съпружеска имуществена общност /без сключен брачен договор или вписана декларация за режим на разделност/ съпрузите придобиват заедно в общност закупеното по време на брака. Само когато придобиването на вещи и вещни права е по време на брака, но със средства, придобити с лично имущество, приносът е изключен и придобитото е...