Семинари в гр. Несебър

Семинари в Несебър

На 31.05.2014 г. и 1.06.2014 г. в гр. Несебър, хотел „Мелниците“ ще се проведе съвместен семинар на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Адвокатски съвет – Бургас на теми „Международно частноправни аспекти на семейните дела“ и „Актуални въпроси на касационното производство по ГПК“.

На 31.05.2014 г. и 1.06.2014 г. в гр. Несебър, хотел „Мелниците“ ще се проведе съвместен семинар на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Адвокатски съвет – Бургас на теми „Международно частноправни аспекти на семейните дела“ и „Актуални въпроси на касационното производство по ГПК“.
Лектори ще бъдат адв. Надя Русинова и съдия Симеон Чаначев.
Програмата на семинара може да видите на следния адрес, а именно www.bak.lex.bg/news.html&pn=0&id=1078