Производство по смяна на пола

ЛГБТИ права

Кантората ни се занимава с производства по смяна на пола на транс и интерсексуални хора. В България няма предвидено за това специално законодателство, но производството е възможно по реда на Закона за гражданската регистрация.

Кантората ни се занимава с производства по смяна на пола на транс и интерсексуални хора. В България няма предвидено за това специално законодателство, но производството е възможно по реда на Закона за гражданската регистрация. Подобни дела вече не са рядкост в България, като те се водят по постоянния адрес на лицето, желаещо да смени своя пол. След приключване на съдебното производство получавате нови документи за самоличност с ново име, ЕГН и съответното отразяване на промяната на пола.
За повече информация и консултация може да ни потърсите на посочените телефони и имейл.