Правомощия на Прокуратурата при случаи на домашно насилие

Правомощия на Прокуратурата при случаи на домашно насилие

Със Заповед от 30.4.2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров утвърди „Указание за работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие“, в което се указват правомощията и задълженията на органите на прокуратурата при случаи на домашно насилие.

С КАКВО МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ ПРОКУРАТУРАТА ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ?

На първо място следва да се отбележи, че прокуратурата няма правомощия да инициира производство пред съда за защита, нито да наложи каквито и да било санкции. В тези случаи прокурорът има спомагателна функция, доколкото единствено компетентен да наложи мерки за защита по ЗЗДН е районният съд.

Прокуратурата предприема действия в случаите, когато пострадалото лице лично се яви в районната прокуратура с данни за:
– Осъществен акт на домашно насилие
– Заплаха за убийство
– И нарушена заповед за защита, издадена по реда на ЗЗДН.

В тези случаи прокурорът предприема следните мерки:
– Съобщението незабавно се завежда в деловодната система на прокуратурата
– Прокурорът дава възможност на пострадалото лице да даде обяснения
– Ако е налице пряка и непосредствена опасност за живота и здравето на лицето, уведомява съответното полицейско управление за предприемане на мерки съобразно ЗМВР и ЗЗДН
– Задължително преценява необходимостта от сезиране на Дирекция „Социално подпомагане“, например когато е пострадало дете
– Пояснява на жертвата правата, които ЗЗДН предоставя за защита.

Към указанията