Покана към колегите адвокати

За нас

Нa 26 февруари 2013 г. заповядайте на обучението на тема „Родителски права и задължения при дела с мeждународен елемент“, което адв. Русинова ще проведе в центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, гр. София, ул. Калоян № 8. Подробност и записване