Психологическа подкрепа

ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ КОНСУЛТАЦИИ в много от случаите са решаващи по отношение възприятието на жертвата към преживяното.

Ние работим с екип от квалифицирани психолози, като бихме могли да насочим Вас или Вашите близки към подходящия специалист. Психологическата помощ е препоръчителна не само при домашно насилие, но и при бракоразводни дела /когато децата преживяват случващото се между родителите им/, при осиновяване, и в много други случаи – дори с превантивна цел.

Психологическа помощ на жени, пострадали от домашно насилие

В рамките на определен брой срещи с психолог обърналата се за помощ жена може да сподели и осмисли ситуацията на насилие, собствените си преживявания, страхове, намерения и опасение. Разговаряйки със специалист в сигурна и спокойна среда жените съумяват да преразгледат и разберат ситуацията, в която живеят. Това им дава възможност да вземат решения за живота си в бъдеще и да предприемат стъпки за промяна.

Психологическа помощ на жени, претърпели сексуално насилие

Това е възможност на жени и девойки, пострадали от сексуално насилие да получат психологическа помощ за справяне с последиците от травмата. Срещите с психотерапевт са ориентирани към преосмисляне на преживяното насилие и настъпилите промени в отношенията с хората.

Психологическа помощ за деца свидетели или жертви на насилие

Децата, които са били свидетели или жертва на насилие биха могли да се възползват от психологическа помощ и подкрепа. Психотерапевтичната работа е ориентирана към спецификата на различните възрасти. Методите, които се ползват в работата с децата в предучилищна и ранна училищна възраст са на база игра, рисуване и моделиране.
Психотерапевтичната работа дава възможност детето да преработи травмата от преживяното насилие и по възможния за него начин да изрази страховете, спомените и опасенията си. Често пъти работата с децата е съчетана с психологическо консултиране и на родителите.