Категория: <span>Домашно насилие</span>

Начало / Домашно насилие
Задълженията на държавните органи в случаи на домашно насилие – Курт срещу Австрия /ЕСПЧ, 15 юни 2021 г./
Публикация

Задълженията на държавните органи в случаи на домашно насилие – Курт срещу Австрия /ЕСПЧ, 15 юни 2021 г./

С Решение от 15.06.2021 г. на Голямата Камара на Европейския съд по правата на човека по делото Курт срещу Австрия за първи път ЕСПЧ даде ясни указания как следва държавните органи да извършват оценка на риска и да предприемат съответни защитни мерки в случаи на домашно насилие. Делото касае изключително интензивно домашно насилие, като според...

Предложените промени в Закона за защита от домашно насилие
Публикация

Предложените промени в Закона за защита от домашно насилие

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие са продиктувани от необходимостта да се отстранят слабости и пропуски в действащата нормативна база и за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта...

Психическо и емоционално домашно насилие
Публикация

Психическо и емоционално домашно насилие

Често в практиката ни клиентите ни задават въпроса: Какво да направим, ако липсва физическо насилие? Защитени ли сме, ако насилието е „само“ психическо и емоционално? Чл. 2 ЗЗДН дефинира, че домашно насилие е всеки акт на физическо, психическо, сексуално насилие, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудително ограничаване на личната свобода...

Съдът дължи защита срещу всеки акт на домашно насилие – ново тълкувателно решение на ВКС
Публикация

Съдът дължи защита срещу всеки акт на домашно насилие – ново тълкувателно решение на ВКС

В Тълкувателно решение от 25.11.2020 год. по тълкувателно дело № 2/2019г. Върховният касационен съд отговори на въпроса: „Допустима ли е молба по реда на ЗЗДН за съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с която...

Спешно временно настаняване на дете извън семейството
Публикация

Спешно временно настаняване на дете извън семейството

Мярката за закрила на дете ”спешно временно настаняване извън семейството” е регламентирана в чл. 33, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за закрила на детето. Чл. 33, ал. 1 предвижда предприемане на спешно настаняване извън семейството в случаите, когато има опасност за живота и здравето на детето. Дете ”в риск” по смисъла на...

Домашно насилие по време на изолация – интервю на адв. русинова за нова тВ
Публикация

Домашно насилие по време на изолация – интервю на адв. русинова за нова тВ

Цялото видео можете да видите тук: https://www.vbox7.com/play:08e07afada Важно е да се отбележи, че въпреки ограничената работа на съдебните институции, делата за домашно насилие и за ограничителни заповеди се разпределят на дежурен съдия и молбата за незабавна защита следва да се разгледа в 24-часов срок. „Много хора са с погрешно впечатление, че съдът не работи. Напротив...

Потърсете защита сега – Случаите на домашно насилие по цял свят се увеличават заради свързаната с covid-19 социална изолация
Публикация

Потърсете защита сега – Случаите на домашно насилие по цял свят се увеличават заради свързаната с covid-19 социална изолация

Изчислено е, че около половината от населението на света сега живее под някаква форма на блокиране поради пандемията COVID-19. И докато нечий дом може да е най-сигурното място, това не е така за всички. По целия свят жените и децата, които страдат от домашно насилие, нямат възможност да избягат от насилниците си по време на...

Домашното насилие като фактор при определяне на родителски права
Публикация

Домашното насилие като фактор при определяне на родителски права

На първо място, под упражняване на родителските права съдът има предвид „тяхното ежедневно осъществяване, както и действията по закрилата, защитата и представителството на децата“. Чрез решението си съдът изпълнява социалната си функция за предоставяне на адекватна защита на ненавършилите пълнолетие деца с оглед запазването на висшите им интереси и гарантира правната сигурност, задължавайки и най-вече...

Правомощия на Прокуратурата при случаи на домашно насилие
Публикация

Правомощия на Прокуратурата при случаи на домашно насилие

Указание за работа на Прокуратурата на Република България при осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие

Родителското отчуждение – форма на насилие върху детето
Публикация

Родителското отчуждение – форма на насилие върху детето

Конфликтите между родителите след тяхната раздяла, често прерасват в нарушени взаимоотношения между детето и родителят, с когото то не живее