Промяна на име

Начало / Промяна на име

Според чл. 19 от Закона за гражданската региспрация, Вие можете да искате от съда промяна на собственото, бащино и фамилно име, когато то е осмиващо, опозоряващо, обществено неудобно или други важни обстоятелства налагат това.

Адв. Русинова е провела успешно редица дела за промяна на имена на различни основания. За консултация относно промяната на имената Ви се свържете с екипа ни тук.

Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право, свързано с определен гражданскоправен субект. Съгласно дефиницията на Европейския съд по правата на човека  /Stjerna v. Finland/ името е не само форма на лична идентификация, но то също  съставлява  връзка със семейството  и включва до  определена степен  правото да се установят отношения с другите. 

В закона няма легално определение кои обстоятелства са важни, като в съдебната практика е прието, че преценката относно тяхното наличие във всеки отделен случай е конкретна. По смисъла на чл. 19, ал.1 от ЗГР, важни са такива лични и обществени обстоятелства, които правят носенето на името лично и обществено неудобно или неподходящо, като преценката следва да бъде обвързана с нормативните изисквания за образуване на имената на физическите лица, предвидени в чл. 9, чл. 13 и  чл. 14 от ЗГР.

Свързани статии:

Промяната на имена – необходими предпоставки