Писмена консултация по електронен път

Начало / Писмена консултация по електронен път

Ако имате допълнителни въпроси или искате да получите подробна консултация /запознаване с документи, проучване на дело и даване на мнение или други/, моля отбележете това в запитването. След запознаване с правния проблем ще получите съобщение на посочения от Вас електронен адрес, съдържащо условията и хонорара за предоставяната онлайн правна консултация. При необходимост да предоставите допълнителна информация, необходима за по-пълно изясняване на казуса, това също ще бъде посочено в отговора до Вас.

Хонорарът за подробната онлайн консултация винаги зависи от сложността на правния казус и времето, необходимо за разрешаването му, като минималният хонорар на кантората е 300 лв. Ако е необходимо проучване на вече образувано дело и запознаване с документи с даване на мнение по него, минималният хонорар е в размер на 550 лв.

Заплащането се извършва предварително по банков път или PayPal.

Консултацията се предоставя в писмен вид по електронен път чрез изпращането на електронен документ на посочения от Вас e-mail в срок до 48 часа от деня на потвърждаване на извършеното плащане.