За нас

Добре дошли в адвокатска кантора Русинова

• Кантората ни е специализирана в областта на семейното право, защитата от домашно насилие, човешки права, както и по отношение на всички правни проблеми, свързани с тези области на правото.
• Нашата репутация се дължи на многогодишен опит, съчетан със съвременно мислене, на загрижеността ни и персоналното отношение към всеки клиент.
• Ние - работещи на екипен принцип висококвалифицирани адвокати, сме в състояние да гарантираме качествено разрешаване на всеки правен проблем, стоящ пред клиента. С оглед повишаване нивото на работа привличаме експерти от други области на знанието с цел да осигурим един завършен правен продукт.
• Ние познаваме отлично европейското право и законодателство в областта на семейното право, правата на човека, домашното насилие.

  Ние предлагаме провеждане на вътрешнофирмено обучение на актуални теми - антидискриминация и сексуален тормоз на работното място, с оглед защита правата на работодателя и служителите.
+ повече

 
Домашно насилие
Домашно насилие
повече
 
Сексуален тормоз
Сексуален тормоз
повече
 
Права на човека
Права на човека
повече
 
Психологическа подкрепа
Психологическа подкрепа
повече
 
Семейно право
Семейно право
повече
 
Дискриминация
Дискриминация
повече
 
Медиация
Медиация
повече
 
Онлайн консултация
Онлайн консултация
повече
 
 

Актуално


 
Предлoжения по Проекта на Наказателния кодекс свързани със сексуалното насилие и насилието, основано на пола

Организациите от Алианса за защита срещу домашното насилие, включително Фондация „Български център за джендър изследвания” се обявяват за незабавно подписване и ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие[1] (т. нар. Истанбулска конвенция). След ясно изразеното ни искане за присъединяване на България към Истанбулската конвенция през ноември 2013 година, кампанията ни за предприемане на съответните действия от българското правителство бе обявена за постоянна.

Неразделна част от тази кампания е и искането ни проектът за нов Наказателен кодекс да бъде в съответствие с основните принципи и разпоредби на Конвенцията, за да не се налагат непрекъснати изменения на НК след неговото приемане. Конвенцията изисква ефективно преследване и наказване на всички актове на насилие, включително домашно насилие, срещу жените и момичетата.

Нашите основни искания са насочени към по-добра защита на жените и момичетата от насилие:

-Всички форми на домашно насилие, довели до телесна повреда, да се преследват от прокуратурата като престъпления от общ характер.

Да се отмени разпоредбата на чл. 131 от проекта, която разширява кръга телесни повреди, които се преследват по тъжба на пострадалия като престъпления от частен характер. Особено рискова е разпоредбата на ал. 1, т. 2 от този член, която предвижда средната телесна повреда, причинена на лице, с което деецът е в особено близки отношения, да се преследва по частен ред. Ако разпоредбата остане в този си вид, би се създала изключително голяма опасност тежки форми на домашно насилие да останат без адекватен наказателноправен отговор. Освен че подобно решение противоречи на редица международноправни инструменти, по които България е страна, то е и в пряко противоречие с Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, която България предстои да подпише и ратифицира.


повече | всички
 
 
ГОВОРИ ОТКРИТО

Кампания призовава: Говори открито срещу домашното насилие

По данни на „Алианс за защита срещу домашното насилие“ през последната година се наблюдава ясно изразена тенденция за увеличаване броя на жертвите и упражняване на по-тежки форми на насилие

AVON започна благотворителна кампания "Говори открито срещу домашното насилие”. Инициативата залага на смела и откровено стряскаща визия, с която се стреми да шокира и привлече внимание към проблема.

Посланието на кампанията „Сложи си обица на ухото! Нека заедно спрем домашното насилие!” призовава обществото да покаже непримиримост към проявите на насилие и да говори открито за тях.

Набраните средства от кампанията през 2014 г. ще бъдат дарени на партньора на „Говори открито“ – „Алианс за защита срещу домашното насилие”.
повече | всички
 
 
Сделки с недвижими имоти

Адвокатска кантора "Русинова" предлага следните правни услуги при сделки с недвижими имоти, а именно:
  • консултации по сделки с недвижими имоти;
  • проверка и анализ на документи, свързани с недвижими имоти;
  • посредничество при сделки с недвижими имоти;
  • изготвяне на необходимите документи и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус;
  • консултации, изготвяне на необходимите документи и съдействие пред нотариус за снабдяване с констативни нотариални актове;
За повече информация и консултация може да ни потърсите на посочените телефони и имейл.

повече | всички
 
 
Производство по смяна на пола

Кантората ни се занимава с производства по смяна на пола на транс и интерсексуални хора. В България няма предвидено за това специално законодателство, но производството е възможно по реда на Закона за гражданската регистрация. Подобни дела вече не са рядкост в България, като те се водят по постоянния адрес на лицето, желаещо да смени своя пол.  След приключване на съдебното производство получавате нови документи за самоличност с ново име, ЕГН и съответното отразяване на промяната на пола.
За повече информация и консултация може да ни потърсите на посочените телефони и имейл. 
повече | всички
 
 
Семинар на тема " Международно частноправни аспекти на семейните дела“ и „Актуални въпроси на касационното производство по ГПК“


На 31.05.2014 г. и 1.06.2014 г. в гр. Несебър, хотел "Мелниците" ще се проведе съвместен семинар на Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и Адвокатски съвет - Бургас на теми "Международно частноправни аспекти на семейните дела" и "Актуални въпроси на касационното производство по ГПК".
Лектори ще бъдат адв. Надя Русинова и съдия Симеон Чаначев.
Програмата на семинара може да видите на следния адрес, а именно www.bak.lex.bg/news.html&pn=0&id=1078
повече | всички
 
София 1000, ул.Граф Игнатиев 41А ет.2 ап.7  |   тел: 0885 224 505